บริษัท ออโต้แก๊ส แอนด์ เซอร์วิส     ศูนย์ติดตั้งแก๊ส LPG และจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส และยังเป็นศูนย์ซ่อมรถยนต์ ญี่ปุ่น - ยุโรป อย่างครบวงจร
29/9  หมู่ 5  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทร.081-4984622 ,0846671230 หรือ 02-9697761-2   Fax: 02-9697763  E-mail: a-autogas@hotmail.com

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''