ซ่อมประกอบอัพเกรดคอมพิวเตอร์ 96 ชม.

 เนื้อหาของหลักสูตร 96 ชั่วโมง จะต่อเนื่องจากหลักสูตร 48 ชั่วโมง โดยจะเน้นให้นักเรียนมีทักษะและความชำนาญมากขั้นในระดับมืออาชีพชั้นสูง สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้จริง โดยมีการเพิ่มเนื้อหาอื่นๆ ที่มีความจำเป็นมากขึ้น เช่น การติดตั้งระบบ LAN,Wireless LAN โดยจะเน้นการวางระบบ LAN ในรูปแบบต่างๆ เช่น Internet&game, ระบบ LAN ใน Office การติดตั้ง Modem การเขียน Home Page ขั้นสูง เพื่อเปิดร้านค้าขายบน Internet รวมถึงเทคนิคการเขียนแผ่น DVD-RW เทคนิคการตรวจสอบซ่อม Printer เป็นต้น

รายละเอียดดังนี้
17. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2 )ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
18. การใช้งานโปรแกรม Utility ในการรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Utility 1)
19. การใช้งานโปรแกรม Utility ในการจัดเก็บสำรองข้อมูล ปกป้องข้อมูลการกู้ข้อมูล (Utility 2)
20. การใช้โปรแกรม Utility ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์มืออาชีพ (Utlity 3)
21. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการมากกว่า 2 ระบบ (Multiboot)
22. หลักการทำงานขั้นพื้นฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในพื้นที่เดียวกัน (LAN 1)
23. วิธีการติดตั้งและประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Fast Ethernet Lan LAN ความเร็วสูง การ Setup Internet&Game ระบบติดตั้งระบบ LAN ใน Office (LAN 2)
24. วิธีการติดตั้งและประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคการ Setup Wireless LAN และ เทคนิคการ Share ข้อมูลโดยใช้ Wireless Lan (LAN 3)
25. การติดตั้งและใช้งานระบบ Internet ความเร็วสูงเทคนิคการติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด (ครั้งที่ 1)
26. การติดตั้งและการประยุกต์ใช้งานระบบ Internet Sharing เทคนิคการต่อพวงเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ให้ใช้งานได้พร้อมกัน โดยใช้ Modem ตัวเดียว (ครั้งที่ 2)
27. การใช้งาน Scanner และโปรแกรม Photoshop เทคนิคการตัดต่อ การแก้ไข และการปรับแต่งรูปภาพ เทคนิคการ Save งานเพื่อนำรูปภาพไปตกแต่ง Website
28. การเขียน Home Page เพื่อสร้างร้านค้าขายบน Internet เพื่อนำเสนอขายสินค้า ในแบบมืออาชีพ (ครั้งที่ 1)
29. การเขียน Homp Page เพื่อสร้างร้านขายบน Internet เพื่อนำเสนอขายสินค้าในแบบมืออาชีพ (ครั้งที่ 2)
30. สรุปทบทวนหัวข้อที่ 1-29 วิเคราะห์&ซ่อมอาการเสียของเมนบอร์ด ฮาร์ดดิสก์ CDROM
31. ฝึกปฎิบัติงาน และทดสอบ (สอบปฎิบัติ)
32. การสอบทฤษฎี

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรแรกมาก่อนคือ หลักสูตรซ่อมคอมฯ 48 ชั่วโมง
ไม่ระบุ
หลักสูตร 96 ชั่วโมง
เรียนวันอังคาร-ศุกร์ เลือกรอบเรียนได้ เช้า-บ่าย 10.30-13.30 น.,14.30-17.30 น. หรือ เช้า 10.30-13.30 น. หรือ 14.30-17.30 น.
เรียนครั้งละ 3-6 ชั่วโมง
9,500 ลดเหลือ 4,900
สามารถผ่อนชำละเรียนได้เป็นงวดๆ
เข้าชม 8,979 ครั้ง
ชื่อผู้ใช้งาน:
รหัสผ่าน:
สมัครสมาชิก/ลืมรหัสผ่าน
บรรยากาศการเรียน
ธุรกิจเฟรนไชส์ด๊อกเตอร์ไอที